Opleidingen op maat van en voor onze leden

Cursusaanbod februari-juni 2021

Ook de volgende maanden biedt VLAVABBS een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Omwille van de gezondheidscrisis organiseren we deze opleidingen opnieuw online. Uiteraard hopen we dit online aanbod in de toekomst te kunnen aanvullen met traditionele bijeenkomsten.
De lijst met opleidingen zal verder worden uitgebreid met diverse vormingen en seminaries. Ook blijven we op regelmatige basis informatiesessies voor leden organiseren n.a.v. nieuwe wet- of regelgeving.

Dit semester bieden we enkele basisopleidingen aan: Nationaliteit - Bevolking - Burgerlijke stand. 
Verder voorzien we kortere opleidingen op introductie- of verdiepingsniveau:
Basis Rijksregister - Basis DABS - Begraafplaatsen Wetgeving - Begraafplaatsen Praktijk - Belgisch naamrecht - Identiteits- en domiciliefraude - Introductie in Burgerzaken - Schijnrelaties/Schijnerkenningen.  Deze lijst wordt verder aangevuld.

De opleidingen bestaan uit één of meerdere interactieve online modules eventueel aangevuld met een uitgebreide documentatie- of zelfstudiepakket. Uiteraard krijg je bij elke opleiding een basisdocumentatie. 

On-demand/in-house

Wanneer je een van deze cursussen specifiek wil toespitsen op je eigen bestuur, met je eigen vragen en voorbeelden voor de eigen medewerkers, bieden we ze ook 'in-house/on-demand' aan (online/corona-proof).
Als je vanuit je bestuur andere specifieke opleidingsnoden hebt, vernemen we dat graag zodat we ons aanbod ook in de toekomst zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de noden van onze leden.

Inschrijvingen

Inschrijven voor de digitale opleidingen kan via deze link.

Tot 14 dagen voor de opleiding kan je gratis annuleren.
Van 13 tot 7 dagen voor de opleiding bedraagt de annulatiekost 50%.
Bij annulering binnen de 7 dagen voor de opleiding ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Opgelet: inschrijvingen gebeuren op persoonlijke naam.
Documentatie en linken voor deelname kunnen niet gedeeld worden of doorgegeven aan derden.

Basisopleiding Bevolking (VOLZET)

Als beginnend medewerker van de dienst bevolking sta je aan het begin van een hoop stof die je (nog) niet beheerst. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Kortom, in een sneltreinvaart krijg je alle basiskennis en word je klaargestoomd om met vertrouwen je job uit te oefenen.
In voorafopgenomen modules en documenten krijg je de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen, rijksregister, identiteitskaart, paspoort,… Nadien worden er twee interactieve online sessies voorzien.
Lesgever: Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst.
Maandag 29/3: 13u30-16u30 (Deel 1) en donderdag 1 april: 13u30-16u30 (Deel 2) (VOLZET)

Basisopleiding Belgische Nationaliteit

Alles wat je moet weten over Belgische Nationaliteit: Verkrijging - Toekenning - Praktijk.
Deze basisopleiding omvat drie interactieve online modules van een halve dag.
Lesgevers: Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen VLAVABBS vzw en EVS
en Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid VLAVABBS vzw.
Dinsdag 16/3: 9u00-12u00 (Deel 1) 13u30-16u30 (Deel 2)
en dinsdag 23/3: 13u30-16u30 (Deel 3)

Basisopleiding Burgerlijke Stand (WACHTLIJST)

Een overzicht van de verschillende aspecten en deelgebieden die een medewerker Burgerlijke Stand moet beheersen.
De opleiding omvat een uitgebreid zelfstudiepakket dat je op eigen ritme kan raadplegen en drie interactieve online modules van een halve dag.
Lesgevers: Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen VLAVABBS vzw en EVS
en Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken/juridische ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van VLAVABBS vzw.
Donderdag 22/4: 9u00-12u00 (Deel 1), 13u30-16u30 (Deel 2) en donderdag 29/4: 9u00-12u00 (Deel 3)

Basis Rijksregister (NIEUWE DATUM)

Een introductie in de materie van het Rijksregister voor de diensten burgerzaken.
Het rijksregister is de basis voor de hele werking binnen burgerzaken. Een correcte registratie van de verschillende informatietypes is dan ook essentieel om op verder te kunnen bouwen.
Tijdens deze opleiding wordt er uitgelegd hoe je het rijksregister als informatiebron kan lezen en gebruiken. Daarnaast leer je hoe je zelf op een correcte manier een persoonsdossier aanmaakt in het rijksregister en hoe je de meest voorkomende informatietypes invoert en aanpast.
Aan de hand van casussen uit de praktijk, wordt de leerstof dan verder in de praktijk omgezet.
De opleiding omvat twee interactieve online modules van een halve dag.
Lesgever: Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en Frie Aerts, expert stad Leuven
Woensdag 24/2: 9u00-12u00 (Deel 1) en donderdag 25/2: 13u30-16u30 (Deel 2) (VOLZET)
Dinsdag 7/9: 9u00-12u00 (Deel 1) en donderdag 9/9: 9u00-12u00 (Deel 2)

Basis DABS (Databank aken burgerlijke stand) (NIEUWE DATUM TOEGEVOEGD)

Introductie in de DABS. Praktische toepassingen van de nieuwe regelgeving en modernisering van de burgerlijke stand. Deze cursus legt op een heldere wijze de basisprincipes van de DABS en de processen burgerlijke stand uit en leert je hoe akten in de DABS op te maken, te gebruiken en te wijzigen. De opleiding overloopt alle begrippen en kennis die je nodig hebt om akten op te maken, te migreren en afschriften uittreksels af te leveren van akten van de burgerlijke stand.
Opleiding omvat een uitgebreid documentatiepakket dat je op voorhand dient door te nemen en één interactieve online module van een halve dag. 
Lesgever: Maurice Goffart, stad Antwerpen, bestuurslid VLAVABBS vzw.
Donderdag 18/3: 13u30-16u30 (VOLZET)
Donderdag 18/3: 9u00-12u00

Begraafplaatsen - Wetgeving (Reglementering) (VOLZET)

In deze opleiding krijg je een overzicht van de bepalingen van het decreet en de wetgeving.
Om de begraafplaats goed te kunnen organiseren en beheren, moet je steunen op een degelijke reglementering. Opleiding: interactieve online module van een halve dag.
Lesgever: Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid VLAVABBS vzw.
Dinsdag 4/5: 9u00-12u00 (VOLZET)
Dinsdag 20/4: 9u00-12u00 (VOLZET)

Begraafplaatsen - Praktijk (Procedures) (VOLZET)

In deze opleiding zetten we de wetgeving en reglementering om in de praktijk en bestuderen we de procedures. Opleiding: interactieve online module van een halve dag.
Lesgever: Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid VLAVABBS vzw.
Donderdag 6/5: 9u00-12u00 (VOLZET)
Dinsdag 20/4: 12u30-16u30 (VOLZET)

Belgisch naamrecht - Vaststelling van naam

Deze cursus gaat dieper in op het huidige Belgische naamrecht. We leggen de focus op de vaststelling van de familienaam bij de aangifte van geboorte. Ook de verandering van de familienaam bij de opmaak van een postnatale erkenning leggen we onder de loep. We beginnen bij het Belgische naamrecht en eindigen bij de gevolgen van de recente wijziging inzake de rechtskeuze bij het vaststellen van de naam van een pasgeborene.
Opleiding: interactieve online module van een halve dag.
Lesgever: Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen VLAVABBS vzw en EVS.
Dinsdag 11/5: 9u00-12u00

Belgische nationaliteit: Toekenning aan minderjarigen

Deze cursus gaat specifiek in op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen.
We loodsen je als ervaren gids langs de valkuilen en uitdagingen bij de verschillende procedures van toekenning.
Opleiding: interactieve online module van een halve dag.  
Lesgever: Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen VLAVABBS vzw en EVS.
Dinsdag 8/6: 9u00-12u00

Belgische nationaliteit: Verkrijging

Deze cursus gaat specifiek in op de verkrijging van de Belgische nationaliteit op basis van art. 12bis van het WBN.
Aan de hand van een stappenplan kan je een aanvraag beter doorgronden. Je vindt je weg in het kluwen van documenten.
Je kan de aanvrager van de Belgische nationaliteit beter begeleiden.
Opleiding: interactieve online module van een halve dag 
Lesgever: Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid VLAVABBS vzw
Donderdag 10/6: 9u00-12u00

DABS - Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS (VOLZET)

Voor deze opleiding moet je al een basiskennis DABS hebben verworven.
De opleiding omvat zelfstudiemateriaal en twee interactieve online modules van een halve dag.
Lesgever: Maurice Goffart, stad Antwerpen, bestuurslid VLAVABBS vzw.
Donderdag 25/3: 9u00-12u00 (Deel 1) en 13u30-16u30 (Deel 2) (VOLZET)
Donderdag 1/4: 9u00-12u00 (Deel 1) en 13u30-16u30 (Deel 2) (VOLZET)
Dinsdag 11/5: 9u00-12u00 (Deel 1) en 13u30-16u30 (Deel 2) (VOLZET)

Identiteits- en domiciliefraude

De opleiding omvat twee interactieve online modules van een halve dag.
Domiciliefraude: In deze opleiding gaan we dieper in op het fenomeen domiciliefraude. Daarnaast worden een aantal tips en tricks gegeven over hoe je de strijd tegen domiciliefraude kan inbedden in je werking en met welke organisaties je best rond de tafel gaat zitten om op een efficiënte manier domiciliefraude te kunnen aanpakken.
Identiteitsfraude: Controle van de identiteit van een burger is bij alle procedures binnen burgerzaken zeer belangrijk. Tijdens deze opleiding bespreken we de te volgen procedures en geven we een aantal tips en tricks voor een efficiënte aanpak van identiteitsfraude.
Lesgevers: Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en Frie Aerts, expert stad Leuven.
Donderdag 20/5: 13u30-16u30 (Deel 1) en donderdag 27/5: 13u30-16u30 (Deel 2)

Schijnrelaties en schijnerkenningen

Hoewel de verschillende wetgevingen gekenmerkt worden door heel wat knip- en plakwerk, is er één constante, namelijk de actieve rol die is weggelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar hoe dient de ambtenaar van de burgerlijke stand invulling te geven aan deze rol? In deze cursus gaan we op een heel praktijkgerichte wijze kijken naar de verschillende wetgevingen. Aan de hand van voorbeelden en modellen gaan we de wetgeving toelichten en verduidelijken, zodat u perfect weet welke stappen u kunt ondernemen. Op het einde van de cursus is het de bedoeling dat u voor uzelf een stappenplan kunt uitwerken en gemotiveerde beslissingen kunt nemen, om de strijd tegen schijnhuwelijken, schijnwettelijke samenwoningen en schijnerkenningen optimaal te kunnen voeren.
De opleiding omvat twee interactieve online modules van een halve dag en wordt twee keer aangeboden.
Lesgever: Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken/juridische ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van VLAVABBS vzw
Dinsdag 23/3: 9u00-12u00 (Deel 1) en woensdag 24/3: 9u – 12:00u (Deel 2) (VOLZET)
Maandag 7/6: 9u00-12u00 (Deel 1) en donderdag 10/6: 9u00-12u00 (Deel 2)

Introductie Burgerzaken

Een introductie in Burgerzaken voor nieuwe medewerkers burgerzaken
of voor medewerkers binnen andere diensten die wel ooit in contact komen met de dienst Burgerzaken, zoals de medewerkers Onthaal.
Opleiding: documentatiepakket en één interactieve online module. 
Lesgever: Nike Wellens, Afdelingshoofd burgerzaken Gemeente Ham.
Documentatiepakket vanaf 1 maart 2021.
Dinsdag 16/3: 13u30-16u30

Kostprijs van de opleidingen

Voor VLAVABBS-leden uit gemeenten

Opleiding 1/2 dag (1 module): € 98 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 2 x 1/2 dag (2 modules): € 145 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 3 x 1/2 dag (3 modules): € 195 p.p. (incl. BTW)
Introductie Burgerzaken (zelfstudiepakket + 1 module 1/2 dag): € 145 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Bevolking (zelfstudiepakket/opnames + 2 modules 1/2 dag): € 299 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Burgerlijke Stand (zelfstudiepakket/opnames + 3 modules 1/2 dag): € 330

Voor niet-leden uit gemeenten

Opleiding 1/2 dag (1 module): € 118 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 2 x 1/2 dag (2 modules): € 175 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 3 x 1/2 dag (3 modules): € 234 p.p. (incl. BTW)
Introductie Burgerzaken (zelfstudiepakket + 1 module 1/2 dag): € 175 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Bevolking (zelfstudiepakket/opnames + 2 modules 1/2 dag): € 359 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Burgerlijke Stand (zelfstudiepakket/opnames + 3 modules 1/2 dag): € 396

Voor deelnemers uit partner-bedrijven

Opleiding 1/2 dag (1 module): € 196 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 2 x 1/2 dag (2 modules): € 290 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 3 x 1/2 dag (3 modules): € 390 p.p. (incl. BTW)
Introductie Burgerzaken (zelfstudiepakket + 1 module 1/2 dag): € 290 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Bevolking (zelfstudiepakket/opnames + 2 modules 1/2 dag): € 598 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Burgerlijke Stand (zelfstudiepakket/opnames + 3 modules 1/2 dag): € 660

Voor andere deelnemers

Opleiding 1/2 dag (1 module): € 294 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 2 x 1/2 dag (2 modules): € 435 p.p. (incl. BTW)
Opleiding 3 x 1/2 dag (3 modules): € 585 p.p. (incl. BTW)
Introductie Burgerzaken (zelfstudiepakket + 1 module 1/2 dag): € 435 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Bevolking (zelfstudiepakket/opnames + 2 modules 1/2 dag): € 897 p.p. (incl. BTW)
Basisopleiding Burgerlijke Stand (zelfstudiepakket/opnames + 3 modules 1/2 dag): € 990

VLAVABBS lesgevers

Voor onze opleidingen werken we met een team van ervaren lesgevers. Heb je zelf altijd al willen lesgeven of heb je pedagogische ervaring? Ben je een specialist in het domein van burgerzaken? Heb je zin om je kennis te delen met collega's? Wil je binnen je vakgebied iets bijverdienen?
VLAVABBS biedt je de gelegenheid om als lesgever aan te sluiten bij een ervaren team. Samen met collega's kan je opleidingen ontwikkelen, cursussen geven, je collega's uit andere besturen ondersteunen en daarvoor een mooie vergoeding ontvangen.
Als je interesse hebt, neem contact met ons.