Aanpassing regelgeving beëdigd geneesheer bij crematie

De speciale pagina op onze website over Corona werd aangepast met deze belangrijke informatie voor de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Op 31 maart 2020 (inwerkingtreding 1 april 2020) verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Concreet wordt bepaald dat:
- tot het opheffen van de noodsituatie meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gezamenlijk in plaats van individueel mogen vervoerd worden
- tot het opheffen van de noodsituatie het verslag van de beëdigd geneesheer aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de doodsoorzaak na te gaan bij crematie niet langer vereist is indien:
x het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis
x het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis én het overlijden te wijten is aan covid-19.

Dit wil zeggen dat het verslag van de beëdigd geneesheer enkel nog noodzakelijk is bij een overlijden buiten het ziekenhuis waarbij het overlijden niet te wijten is aan covid-19.
Meer info op de website van de Vlaamse regering.