Migratie van akten van prenatale erkenningen

Bij de opmaak van een akte van geboorte dient u het DABS-nummer van de akte van prenatale erkenning op te nemen. Indien het aktenummer van de prenatale erkenning niet wordt opgenomen, worden de akten niet aan elkaar gekoppeld.

Bij de opmaak van de akte van geboorte kunnen zich vertragingen voordoen indien de akte van prenatale erkenning werd opgemaakt in een andere gemeente en deze akte nog niet naar de DABS werd gemigreerd. In dit geval moet immers gevraagd worden aan de gemeente van opmaak van de prenatale erkenningsakte om de akte te migreren, zodat het DABS-nummer van de prenatale erkenning kan worden meegegeven in de geboorteakte.

Om deze vertragingen bij de opmaak van geboorteakten te vermijden, vragen wij u dan ook om de akten van prenatale erkenning die de voorbije 9 maanden werden opgesteld, te migreren naar de DABS.

Voor dringende gevallen kan u de ambtenaar van de burgerlijke stand van de bevoegde gemeente vragen om onmiddellijk de akte van prenatale erkenning te migreren.