Vermoeden van vaderschap en vermoeden van meemoederschap

Het vermoeden van vaderschap of het vermoeden van meemoederschap bepaalt of de echtgenoot / echtgenote van de moeder de vader of meemoeder van het kind is.

Deze afweging maak je in drie stappen:

  1. Algemene regel: is het kind geboren binnen het huwelijk of binnen de 300 dagen na ontbinding?
  2. UitzonderingenVermoeden niet van toepassing: zijn er feiten waardoor we kunnen afstappen van het vermoeden vaderschap?
  3. Gemeenschappelijke verklaring: als het vermoeden van vaderschap of moederschap niet van toepassing is, kunnen de echtgenoten een gemeenschappelijke verklaring afleggen om het toch toe te passen.

Berekening van de termijn van 300 of 180 dagen

Het volgende excel-bestand helpt je om correct het aantal dagen te berekenen wanneer een kind geboren is na een echtscheiding, inschrijving van de echtgenoten op een verschillend adres of ander feit.