Wat is er nieuw?

Nieuw

De wetgever heeft de vaststelling van het meemoederschap op gelijke wijze geregeld als de vaststelling van het vaderschap:

 • Door een vermoeden meemoederschap in te voeren zoals een vermoeden vaderschap voor kinderen geboren binnen het huwelijk van moeder en meemoeder. Dezelfde uitzonderingen om het vermoeden meemoederschap niet toe te passen bestaan als bij het vermoeden vaderschap
 • Door de erkenning door de meemoeder in te voeren, onder gelijke voorwaarden als de erkenning door de vader of de moeder.

Daarnaast de betwisting van het vermoeden meemoederschap, de betwisting van de erkenning meemoederschap en de gerechtelijke vaststelling van het meemoederschap.

Het meemoederschap kan enkel vastgesteld worden als er geen vaderschap is vastgesteld en omgekeerd. Een kind heeft dus:

 • ofwel alleen een moeder (of alleen een vader of alleen een meemoeder)
 • ofwel een moeder en een vader
 • ofwel een moeder en een meemoeder

Een kind kan dus nooit een moeder, een vader en een meemoeder tegelijk hebben.

large_Watisernieuw.png

Inwerkingtreding

De wet van 5 mei 2014 treedt in werking op 1 januari 2015

 • Het vermoeden meemoederschap is van toepassing op kinderen geboren vanaf 1 januari 2015
 • De erkenning door de meemoeder kan vanaf 1 januari 2015 en is ook van toepassing op kinderen geboren voor 1 januari 2015 zolang er tussen meemoeder en kind nog geen afstammingsband door adoptie bestaat.

large_Inwerking.png

Andere wijzigingen

Naast de aanpassing aan titel VII van het burgerlijk wetboek over de afstamming, werden volgende zaken aangepast in het burgerlijk wetboek:

 • de aangifte van een geboorte gebeurt door de vader, de moeder of de meemoeder
 • de meemoeder is een verplichte vermelding van de geboorteakte als de afstamming langs meemoederszijde vaststaat.
 • idem voor de akte houdende de vermelding van het nieuwe geslacht
 • de akte van een levenloos kind vermeldt de meemoeder indien ze gehuwd is met de moeder of het kind op voorhand erkend heeft.
 • op vraag van de meemoeder en met toestemming van de moeder kan de meemoeder die niet gehuwd is of het kind niet erkend heeft opgenomen worden in de akte van het levenloos kind

De Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht werd aangepast om de artikels die verwijzen naar het recht van de moeder of de vader geslachtsneutraal te maken. Vanaf 1 januari verwijst artikel 62 naar 'de afstammingsband van een persoon' in plaats van naar 'het vaderschap of moederschap'.

Dit betekent:

 • de vaststelling van een afstammingsband ten opzichte van een niet-Belgische meemoeder kan alleen als het recht van het land waarvan de meemoeder de nationaliteit bezit ook het begrip meemoederschap kent en de meemoeder aan de voorwaarden van haar recht voldoet om haar afstammingsband te doen vaststellen door vermoeden of erkenning.