Afstamming en meemoeder

De Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder van 5 mei 2014 treedt in werking vanaf 1 januari 2015.

Daarnaast werd met de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde van 18 december 2014 het burgerlijk wetboek aangepast rond de naam van een kind van moeder en meemoeder en enkele details verbeterd in de wet van 5 mei 2014.

De Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde van 22 december 2014 verduidelijkt de wet en de aanpassingen.

Het dossier rond de naam bevat alle informatie rond de naam van een kind met een moeder en meemoeder.

Dit dossier overloopt heel het Belgische afstammingsrecht zoals het betrekking heeft op het werk van de ambtenaar van de burgerlijke stand: vaststelling moeder, vermoeden vaderschap en meemoederschap en erkenning door de moeder, de vader of de meemoeder.

Zoals je op de volgende pagina's zal zien, de wetgever heeft de afstamming ten opzichte van de meemoeder op gelijke wijze geregeld met de afstamming van de vader.

In onderstaand schema vind je een overzicht van alle mogelijkheden om een moeder, vader of meemoeder vast te stellen of te betwisten. Zoals je kan zien is voor elke ouder dezelfde mogelijkheden voorzien.

large_overzicht.png