Afschaffing Apostille en introductie meertalige vertaalhulpen binnen EU vanaf 16 februari 2019

Op 16 februari 2019 treedt de Europese Verordening EU 2016/1191, de zgn. Openbare Documenten Verordening, in werking met als doel het vrij verkeer van personen te bevorderen door de administratieve formaliteiten tussen lidstaten van de EU te vereenvoudigen en vertalingen te voorkomen.

Afschaffing attest kraamgeld

Het “Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag”, waarvan het model werd vastgelegd bij Omzendbrief (laatste versie: Omzendbrief van 27 maart 2000 Geboortebewijs af te leveren door de gemeentebesturen in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gezinsbijslag, BS 27/03/2000) is sinds 1 januari 2019 zonder voorwerp door de regionalisering van de kinderbijslag. De bij KB vastgestelde inhoud (doorverwijzingen naar de kinderbijslagfondsen) is ook totaal niet meer in overeenstemming met de werkelijke situatie.

Brexit en de rijbewijzen

De Brexit blijft de gemoederen verhitten. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uiteen gaan vanaf 30 maart 2019, heeft dat tal van onbedoelde gevolgen die het leven van burgers wel rechtstreeks aanbelangen zo-ook in verband met de Britse rijbewijzen.

Indien het overgangsakkoord niet goedgekeurd wordt en er geen uitstel komt voor de Brexit (dit is dus het scenario van een harde Brexit), dan zullen de houders van een Brits rijbewijs geen eenvoudige omwisselingsprocedure meer kunnen opstarten vanaf 30 maart 2019.

Informatiesessies 2019 modernisering burgerlijke stand

Op 31 maart 2019, na een beperkt uitstel van 3 maanden, treedt de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) in werking. Exclusief voor de VLAVABBS-leden organiseert onze vereniging twee infosessies vlak voor de opstart van de modernisering van de burgerlijke stand. U kan terecht in het Holiday Inn in Hasselt op maandag 18 februari 2019 of in het Holiday Inn in Gent op maandag 25 februari 2019.

Nieuwe regels voor levenloze kinderen op komst

In de Kamer van volksvertegenwoordigers werden nieuwe regels aangenomen voor levenloze kinderen. De wet in kwestie moet nog gepubliceerd worden in het Staatsblad en zal in werking treden op 31 maart 2019, dus samen met de opstart van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Publicatie wet diverse bepalingen Rijksregister en bevolkingsregisters

Op 13 december 2018 publiceerde het Staatsblad de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters. De bepalingen van deze wet worden in de komende maanden verder uitgewerkt in onderrichtingen. Deze wet bevat heel wat belangrijke nieuwigheden.

Abonneren op Vlavabbs RSS